Резюме выпускников


Рекомендации по эффективному поведению на рынке труда

Резюме выпускников гуманитарного факультета

2018 год

Мальцева Ю.Э.
Горбачевская П.И.
Бабак М.И.
Никифорова О.Ю.
Тесленко Д.С.
Чепик Д.М.
Яговитина П.А.
Шведчикова Е.В.

2017 год

Мальцева А.В.
Оплетаева А.А.
Панова И.Н.
Самылова О.А.
Швецова В.Н.
Сычева А.А.
Бастрикова А.В.
Караваева А.А.
Кубакаева И.Ю.
Соколина Т.Н.
Шамакова Т.С.
Шахалыева К.А.

Резюме выпускников факультета истории и права

Дергунская Н.В.
Капкова В.А.
Кучкильдина К.Х.
Таблер К.Ю.
Туганова Н.С.
Усынина Ю.Н.
Половникова А.А.
Веревкна Д.А.

Резюме выпускников факультета коррекционной педагогики и психологии

2018 год

Бегичев А.Д.
Колоколова П.А.
Курочкина М.Г.
Латохина В.К.

2017 год

Никулина А.Н.
Патракова А.И.
Шерстобитова Д.В.
Жданова Н.А.
Бабакова М.Ю.
Попова Е.С.
Гореванова Т.И.
Шестерикова П.Е.
Пайвина Т.И.
Андасова С.А.
Вебер А.А.
Дмитриевских С.С.
Клестова В.В.
Малинина Л.А.
Медведева В.А.
Ракульцева Л.Э.
Вахрушева К.Н.
Соколова Л.Ю.
Уфимцева Е.Н.
Черепанова В.С.
Ефимова Ю.М.
Немцева Е.В.

2016 год

Веревкна Д.А.
Жигалова Е.П.
Конева К.Э.
Мякушко А.Н.
Останина И.П.
Прямоносова М.В.

Резюме выпускников факультета русской и западноевропейской филологии

Борноволокова Н.И.
Бурдина А.П.
Ломоносова И.С.
Сапожникова Н.С.
Тижбаева А.А
Филипьева А.И.

Резюме выпускников педагогического факультета

2018 год

Ачкасова А.В.
Большакова А.А.
Витинская Е.Б.
Ганиева А.А.
Голубчикова Ф.В.
Кузьминых Ю.А.
Межина Д.Ю.
Нохрина Е.С.
Овчинникова В.П.
Сосновских О.А.
Спирина Т.Ю.
Стадухина Л.А.

2017 год

Яковлева М.Г.
Кузнецова А.А.
Московкина Л.Я.
Паклина В.В.
Махнина М.А.
Ершова К.С.
Котолупенко Е.Р.
Сафина А.С.
Хорькова М.К.
Важенина Л.Д.
Дьяконова Е.В.

2016 год

Бутовец А.В.
Жданова К.А.
Ипатова Н.В.
Москвна А.О.
Птицына О.И.
Яковлева А.С.
Жаркова А.Н.
Казаева А.Н.
Мартышева К.А.
Пшеницина Е.И.
Самылова Е.А.
Селиверстова Е.С.
Усольцева Д.А.

Резюме выпускников факультета информатики, математики и физики

2018 год

Кокшаров И.А.
Морковкина В.В.
Сычугов Д.А.

2017 год

Андреева Э.Б.
Аксентьева А.С.
Ильясов Р.Ф.
Курочкина С.А.
Лагунова Е.А.
Поздеева И.А.
Степанова Е.А.
Тукач Т.В.
Шишкова К.М.
Галимов Ф.Н.
Корепанов В.С.
Молодцова М.С.

2016 год

Арапов А.А.
Арченков П.В.
Велижанцева К.Л.
Голубцов С.В.
Мясников А.А.
Полуяхтов П.А.
Харибутов А.В.

Резюме выпускников факультета технологии и предпринимательства

2018 год

Балдина В.В.
Гаревских К.С.
Носова К.Ф.
Рыжих К.Е.
Васильева А.В.
Воронина М.Д.
Соловьева В.С.
Третьякова О.А.
Леонова Д.Д.
Максунов А.А.
Мещерягин В.В.
Насибулин Э.Ф.
Колодкин Р.В.
Русин Н.В.
Симонян М.А.

2016 год

Векшина Е.А.
Есина А.А.
Ефрюгина В.А.
Кокотеева А.А.
Курбатов С.В.
Лохова С.В.
Назаревич А.К.
Оплетаева Е.С.
Парфенова А.С.
Першукова О.А.
Соколова Е.А.

2017 год

Левина К.О.
Стародубцева Т.А.
Катаева В.А.
Кривошея В.О.
Мурзина А.И.
Замятина К.С.
Тоницких К.В.
Беликова А.А.
Деулин М.А.
Муратов Д.Д.
Смирнова Ю.А.
Шумилова Е.С.

Резюме выпускников факультета физической культуры

2018 год

Будалина К.В.
Кандакова К.В.
Куроатев А.В.
Храмцова А.А.

2016 год

Важенин В.А.
Гриньков Г.В.
Сизов А.В.

2017 год

Дрыгайло К.В.
Корелин М.А.
Теплых О.А.
Цикарева А.Е.

Резюме выпускников художественно-графического отделения

Кишкина К.В.
Прошина Г.В.
Прошина М.С.
Симакова М.Ф.
Тюшнякова Е.В.